Algemene voorwaarden Service en Garantie Hans Bakker Lederwaren.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al uw orders voor artikelen die u worden aangeboden op of via de webshop van Hans Bakker Lederwaren (hierna in deze Algemene Voorwaarden genoemd; de "artikelen").

Orders

Alle orders worden geplaatst onder voorbehoud van aanvaarding door Hans Bakker Lederwaren. Enkel bij aanvaarding door Hans Bakker Lederwaren via een orderbevestiging wordt de overeenkomst gesloten. Hans Bakker Lederwaren behoudt zich het recht voor om alle orders volledig of gedeeltelijk te verwerpen of om een maximum orderbedrag toe te passen. Alle orders voor producten worden geplaatst onder voorbehoud van beschikbaarheid van voorraad.

Leveringen

Wij leveren binnen 48 uur het grootste deel van het assortiment. Als artikelen een langere levertijd hebben zal de koper via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
Als de verzending bij de vervoerder aangemeld is ontvangt u een email en wordt de zending de volgende dag thuis afgeleverd.

In verband met de corona crisis versturen wij tijdelijk alle bestellingen gratis!

Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper, Hans Bakker Lederwaren, onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

De koper kan betalen via een iDEAL of overboeking.
iDEAL is online betalen via uw eigen telebankiersysteem thuis. Hierin doen mee ABN AMRO, Rabobank, Fortis, ING en de SNS bank.
Indien u middels een overschrijving heeft betaald zal het ongeveer 2 a 3 werkdagen langer duren voordat wij uw bestelling kunnen verwerken.

Alle prijzen staan vermeld in euro's en zijn inclusief 21% BTW.

De orderbevestiging komt via de email.
Het is daarom belangrijk dat u een correct mailadres opgeeft.
Via de orderbevestiging geven wij aan dat de bestelprocedure succesvol is verlopen en dat wij uw order hebben ontvangen.

Retourneren & ruilen nieuwe artikelen

U hebt een zichttermijn van zeven werkdagen, vanaf de dag na ontvangst door of namens de koper.
Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroeping recht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren.

U kunt het artikel zenden naar Hans Bakker Lederwaren, Pleintjes 135, 5501 EG Veldhoven, de kosten hiervan zijn voor rekening van de koper.
Retour zenden: Na ontvangst en controle van de retourzending wordt het aankoopbedrag door Hans Bakker Lederwaren binnen 30 dagen terug betaald.
Een terugboeking verzorgen wij binnen 2 tot 7 werkdagen. Uitgezonderd machtigingsbetalingen i.v.m. stornerings termijn 8-14 werkdagen.

Tijdens deze termijn dient de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroeping recht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking aan Hans Bakker Lederwaren te retourneren, conform de door Hans Bakker Lederwaren verstrekte instructies.

Bij ruilverzoek duidelijk het nieuwe artikel vermelden.
Verschillen in aankoopbedrag tussen het teruggestuurde en opnieuw bestelde artikel worden teruggestort of verrekend.

Ondanks onze uiterste zorg en controle kan het gebeuren dat u na aankoop een materiaal of productiefout ontdekt. Hans Bakker Lederwaren raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken op dezelfde dag van ontvangst schriftelijk te melden.
U kunt dit schriftelijk melden aan mail@hansbakkerlederwaren.nl

De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 6 maanden na aankoop.
Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn worden vakkundig hersteld of indien reparatie niet mogelijk is ruilen wij het artikel om.

Klachten die wij niet op in kunnen gaan zijn; kapotte ritsen en andere door een verkeerd gebruik veroorzaakte gebreken, die Hans Bakker Lederwaren niet verwijtbaar zijn. "De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent."

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
Prijzen worden niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging. Hans Bakker Lederwaren is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten in haar website.

Geschillenregeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: mail@hansbakkerlederwaren.nl. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy zonder schriftelijke toestemming van Hans Bakker Lederwaren.
Het is niet toegestaan deze site te framen.
Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Hans Bakker Lederwaren, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Hans Bakker Lederwaren is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Privacyreglement

Hans Bakker Lederwaren respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Hans Bakker Lederwaren zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Hans Bakker Lederwaren gebruikt persoonlijke gegevens om de volgende diensten te leveren:

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Hans Bakker Lederwaren, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Hans Bakker Lederwaren verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.

Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail: mail@hansbakkerlederwaren.nl aan ons bevestigen.
volg ons op facebook | Over de winkel | Spaarkaart | Vacatures | Contact | Algemene Voorwaarden